پرزیدنت آکادمی پلیس
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

مدرسه ما

در بارۀ ما

مرکز تعلیمی پولیس سیواس که در سال 2010 براساس تصمیم شورای وزیران به فعالیت آغاز نمود، با زیربنای مدرن و فعال خود در مدت کوتاه توانسته است که به یکی از مراکز تعلیمی پیشگام در سطح ترکیه تبدیل شده و از آغاز تاسیس تا الحال هزاران پولیس افغان و ترک را فارغ نموده است.