پرزیدنت آکادمی پلیس
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

HABERLER

برنامۀ یاد بود شهدا، مولودی و ختم قرآن عظیم الشان
  22 Mart 2019

                                                                                                   برنامۀ یاد بود شهدا، مولودی و ختم قرآن عظیم الشان

در مسجد جامع اومر گولاچ واقع دانشکدۀ شرعیات دانشگاه جمهوریت ولایت سیواس، به مناسب 18 مارچ هفتۀ شهدا، برنامۀ مولودی، یاد بود شهدا و ختم قرآن عظیم الشان به همکاری مدیریت مرکز تعلیمی پولیس سیواس و دانشکدۀ شرعیات دانشگاه جمهوریت برگزار گردید، در این پروگرام محترم صالح ایهان والی ولایت سیواس، محترم سمیع آیدین شهردار ولایت سیواس، محترم پروفیسور داکتر عالم یلدیز رئیس دانشگاه جمهوریت و تعداد کثیری از هموطنان اشتراک نموده بودند. در ختم محفل به اشتراک کنندگان شربت انگور و قند مولودی تقسیم گردید. به این وسیله یاد شهدایکه برای حفظ تمامیت ارضی وطن ما جانهای شیرین خود را فدا نموده و غازی های که به دیار آخرت پیوسته اند را با سپاس و عزت گرامی میداریم. روحشان شاد باد.

                                           

Haber Paylaş