Afganistan İslam Cumhuriyeti İçişleri Birinci Bakan Yardımcısı Sayın Abdul Saboor Qani’nin okulumuzu ziyareti.