OKULUMUZ

MİSYON – VİZYON

MİSYONUMUZ

       Tüm personel ve eğitimci kadromuz ile Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş; vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş; Teşkilatımızın değerlerini ve ahlakını benimsemiş, her şartta ve koşulda görev almaya hazır; bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimini tamamlamış; insan haklarına saygılı; hür ve bilimsel düşünce gücüne ve Uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek seviyede iletişim becerisine sahip Polis Memurları yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

       Bilimsel yeniliklere uyum sağlayan gelişen teknolojinin takipçisi, profesyonel davranış şekillerini benimseyen, aydın, erdemli, bilgili, çağdaş, ileriyi gören ve hedefleyen, disiplinli, azimli, fedakâr, sabretmesini bilen ve her soruna etkin çözüm getirebilen, donanımlı öğrenci yetiştirecek şekilde eğitim veren, Ulusal ve Uluslararası alanda örnek model olarak gösterilen Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü olmaktır.