OKULUMUZ

MİSYON – VİZYON

MİSYONUMUZ

       Ülkemiz ile Afganistan Hükümeti arasında 5 Mart 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Mayıs 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mutabakat muhtırası çerçevesinde, güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkân sağlayan yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişme yönünde eğitim desteği vermektir.

 

VİZYONUMUZ

      Uluslararası Eğitim ve Öğretimde standartların üzerinde başarılı bilgili çağdaş, güvenlik bilimleri alanında uzman polis yetiştiren Eğitim kurumumuz, Afganistan polisinin ülkelerine bilgi birikimi yüksek, mesleki alanda donanımlı nesiller olarak dönebilmeleri amacıyla kurs, seminer, konferans ve sertifika düzenleyerek, günümüz gelişimini yakından takip eden, bilimselliğe ulaşmada sınır tanımayan, paylaşım ve özveride üstün meziyetlere sahip, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen uluslararası alanda örnek model olarak kabul edilen bir Polis Meslek Eğitim Merkezi olmaktır.