پرزیدنت آکادمی پلیس
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

سرمفتش پولیس

Kadir YIRTAR

Kadir YIRTAR

سرمفتش پولیس
مدیر مرکز تعلیمی پولیس سیواس


قواماندان مرکز تعلیمی پولیس سیواس محترم استر پاسوال قادر یرتار،

در سال 1969 در ولایت انقره چشم به جهان گشود. بعد از ختم تعلیمات ابتدائیه و متوسطه در ولایت انقره در سال 1989 شامل اکادمی پولیس گردیده و در سال 1993 فارغ گردیده است.

از سال 1993 الی 1999 در معینیت ارشد امنیتی،

از سال 1999 الی 2002 در ریاست محافظت پارلمان ترکیه،

از سال 2002 الی 2005 در قنسولگری ترکیه مقیم ولایت فرانکفورت کشور آلمان منحیث اتشه،

در سال 2005 در ریاست محافظت معینیت ارشد امنیتی،

از سال 2005 الی 2009 در قوماندانی امنیۀ ولایت قهرمان مراش،

از سال 2009 الی 2014 در قوماندانی امنیۀ ولایت تاکرداع،

از سال 2014 الی 2017 در قوماندانی امنیۀ ولایت استانبول ایفای وظیفه نموده است.

در ماه آگست 2017 به رتبۀ استرپاسوالی ترفیع نموده و به تاریخ 07.09.2017 منحیث قوماندان مرکز تعلیمی پولیس سیواس به وظیفۀ خویش آغاز نموده است.

استرپاسوال محترم قادر یرتار متاهل بوده و پدر دو فرزند میباشد.